Nhạc Trẻ
Từng yêu Phan Duy Anh
Em Cần Có Anh (Ballad) Lương Chấn Nam
Đếm sao và đêm Hồ Quỳnh Hương
Dừng Thương Chí Thành Danh
STAY Nhiều Ca Sĩ - Thỏ Á Sầu
D.T.A.M Rik - Lil One
Hoa Có Chủ Trung Quang