Nhạc Trữ Tình
Thu Ca Ngô Quốc Linh
Tỉnh Ngộ Người Ơi Trần Nhật Quang
Hương Quê Hồng Phượng - Đăng Nguyên
Tiền Thắng Tình Thua Thảo My - Phương Tử Long
Thương nhớ mợ Hai Lương Tấn Đạt
Hình Bóng Người Xưa Đào Phi Dương
Dòng Đời Dương Ngọc Thái
Chiều Cuối Tuần Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ước Nguyện Đầu Xuân Thúy Hằng Hana - Hữu Khánh
Mưa Khóc Tình Đau Micae Lê Hùng
Bậu Ơi Tuyết Vân Hà