Nhạc Trữ Tình
Sương Lạnh Chiều Đông Hồng Hạnh Bolero
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Mẹ Gò Công Khắc Quốc Hải
Xa Vắng Dương Hồng Loan
Tiễn Mẹ Hoa Nến Hương 2 Linh Mục Quang Lâm
Đôi Ngã Chia Ly Khưu Huy Vũ - Hà Thúy Anh
Hoa Nở Về Đêm Ngọc Kiều Oanh
Nhành Dương Cứu Khổ Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tội tình Hoàng Hải Đăng