Lk Không Còn Nhớ Người Yêu - Hai Bàn Tay Trắng
Lưu Chí Vỹ - Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Đôi Mắt Người Xưa

Lưu Chí Vỹ - Khưu Huy Vũ