Đôi Bờ Cách Biệt
Đào Phi Dương - Bình Mập
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Màu Hoa Tan Vỡ

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Tiền Thắng Tình Thua

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Xuân Xa Nhà

Ngọc Kiều Oanh

Lỡ làng

Trang Anh Thơ

Chiều sân ga

Đông Nguyễn

Tình Ngăn Đôi Bờ

Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi