Yanbi - Dương Edward
Cò Lả Yanbi - YẾN LÊ
She Wants Love Nhiều ca sĩ
I Know Mr.a - Dương Edward
Mưa Trên Cuộc Tình (Acoustic Cover) Dương Edward - Tùng Acoustic
Fuck Yourself Mr.t - Dương Edward
Sáng Yanbi
I Will Be Fine Yanbi - Rhymastic
Nothing In Your Eyes Nhiều ca sĩ
I'm Not Okie Nhiều ca sĩ
X Mas For U Yanbi - TMT
Bad Boy Nhiều ca sĩ