HamLet Trương - Hà Vân
Nguyện Ước HamLet Trương
Mẹ Em Nhắc Anh HamLet Trương - Orange
Sợ Yêu Thanh Lan - HamLet Trương
Người Yêu Nhỏ Ơi HamLet Trương - Hòa Mi
Dấu Chân Trên Cát Đại Nhân - HamLet Trương
Em Vẫn Tin Tình Yêu Thanh Ngọc - HamLet Trương
Ba Ơi Đừng Xa Mẹ HamLet Trương
Tạ Ơn Nỗi Đau Ngọc Linh - HamLet Trương
Trả Duyên Thu Ngọc - HamLet Trương