Ngô Quang Vinh

Biết Nói Gì Đây Ngô Quang Vinh
Duyên Phận Ngô Quang Vinh
Người Ngoài Phố Ngô Quang Vinh
Hoa Mười Giờ Ngô Quang Vinh
Cho Vừa Lòng Em Ngô Quang Vinh
Đừng Nói Xa Nhau Ngô Quang Vinh
Mưa Nửa Đêm Ngô Quang Vinh
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngô Quang Vinh
Biển Cạn Ngô Quang Vinh
Lệ Đá Ngô Quang Vinh - Sa Sugar