...
Biết Nói Gì Đây Ngô Quang Vinh
...
Duyên Phận Ngô Quang Vinh
...
Người Ngoài Phố Ngô Quang Vinh
...
Nỗi Buồn Hoa Phượng Ngô Quang Vinh
...
Hoa Mười Giờ Ngô Quang Vinh
...
Cho Vừa Lòng Em Ngô Quang Vinh
...
...
Đừng Nói Xa Nhau Ngô Quang Vinh
...
Mưa Nửa Đêm Ngô Quang Vinh
...
Ai Cho Tôi Tình Yêu Ngô Quang Vinh
...
Sao Em Nỡ Đành Quên Ngô Quang Vinh
...
Đoản Khúc Cuối Cho Em Ngô Quang Vinh
...
Xin Còn Gọi Tên Nhau Ngô Quang Vinh
...
Biển Cạn Ngô Quang Vinh
...
Lệ Đá Ngô Quang Vinh - Sa Sugar