...
Đêm Thánh Vô Cùng Nhiều ca sĩ
...
Lắng Nghe Lời Chúa Đàm Vĩnh Hưng
...
...
Kiếp Đam Mê Đàm Vĩnh Hưng
...
Hai Mùa Noel Đàm Vĩnh Hưng
...
Đừng Ngoảnh Lại Đàm Vĩnh Hưng
...
Anh Không Là Gì Đàm Vĩnh Hưng
...
Chẳng Còn Gì Đàm Vĩnh Hưng
...
Hoa Mắt (Crazy) Đàm Vĩnh Hưng
...
Quên Đi Tình Yêu Cũ Đàm Vĩnh Hưng
...
Phượng Mơ Đàm Vĩnh Hưng
...
Yêu Em Cả Trong Giấc Mơ Đàm Vĩnh Hưng
...
Ngày Không Bình Yên Đàm Vĩnh Hưng
...
Dẫu Biết Rằng Em Đã Xa Đàm Vĩnh Hưng
...
Vậy Là Mình Xa Nhau Đàm Vĩnh Hưng