Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh
Đơn Giản Là Chia Tay Khổng Tú Quỳnh
72 Phép Thần Thông Ngô Kiến Huy - Yuno Bigboi
Muốn Một Lần Thất Tình (Beat) Ngô Kiến Huy - Ninh Dương Lan Ngọc
Lỗi Của Anh Ngô Kiến Huy
Đến Đây Thôi Remix Khổng Tú Quỳnh - Seth
Muốn Một Lần Thất Tình Ngô Kiến Huy - Ninh Dương Lan Ngọc
Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời Lương Bích Hữu - Ngô Kiến Huy
Đến Đây Thôi...! Khổng Tú Quỳnh - Seth
Xin Đừng Rời Xa Ngô Kiến Huy