Fony Trung
Hoa Mười Giờ Fony Trung - Giáng Tâm
Khi Đã Yêu Fony Trung - Ngân Huệ
Duyên Kiếp Fony Trung - Bảo Sơn
Giã Từ Fony Trung - Huỳnh Thanh Vinh
Dấu Chân Kỷ Niệm Fony Trung - Giáng Tâm
Nối Lại Tình Xưa Phương Thảo - Fony Trung
Qua Cơn Mê Fony Trung
Lại Nhớ Người Yêu Fony Trung - Hương Sala
Câu Chuyện Đầu Năm Fony Trung - Giáng Tâm