Trung Hậu
Hai chị em Trung Hậu - Thụy Vân
Bánh bông lan ca cổ Dương Đình Trí - Trung Hậu
Như Một Cơn Mê Trung Hậu - Đào Phi Dương
Lý con sáo Bến Tre Trung Hậu - Hữu Thọ
Lý chim quyên Trung Hậu - Hữu Thọ
Lý bập Bòn Boon Trung Hậu - Hữu Thọ
Lý bằng răng Trung Hậu - Hữu Thọ
Bài ca dao đầu đời tân cổ Trung Hậu - Thanh Nguyệt
Tình xưa một thuở Trung Hậu - Hoài Thanh