Châu Khải Phong - Khang Việt
Hết Duyên Tình Tan Beat Châu Khải Phong - Pháo
Chạy Theo Em (Ver. 2020) Khang Việt - Lub Nguyễn
Hết Duyên Tình Tan Châu Khải Phong - Pháo
Cố chấp dù anh đau Châu Khải Phong
Hết Duyên Tình Tan Beat Châu Khải Phong - Phaos
Em Yêu Người Khác Mà (Remix) Châu Khải Phong - Chu Bin
Em Yêu Người Khác Mà Châu Khải Phong - Chu Bin
Hết Duyên Tình Tan Châu Khải Phong - Phaos
Áo cũ tình mới remix Châu Khải Phong
Trò Đùa Châu Khải Phong - Quang Dang Tran