Lương Gia Huy
Nonstop Miền Tây Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Nonstop Miền Nam Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Bài Ca Tết Cho Em Lương Gia Huy
Lạy Phật Quan Âm Lương Gia Huy
Thao Thức Vì Em Lương Gia Huy
Tàu Về Quê Hương Remix Lương Gia Huy - Kim Ny Ngọc
Hạ Thương Lương Gia Huy
Đừng Xa Em Đêm Nay Remix Lương Gia Huy - Quan Vịnh Hà
Không Bao Giờ Quên Anh Lương Gia Huy - Dương Hồng Loan
Nonstop Miền Nam Lương Gia Huy
Con Đường Mang Tên Em Lương Gia Huy - Giáng Tiên
Thương Về Cố Đô Lương Gia Huy - Lâm Chấn Huy
Tiền Lương Gia Huy - Ngọc Sơn