...
...
Những Đêm Lạnh Lưu Ánh Loan
...
Ngưu Lang Chức Nữ Lưu Ánh Loan
...
...
Ngày Tân Hôn Vũ Hoàng - Lưu Ánh Loan
...
Ngỡ Xưa Chiều Mưa Buồn Khang Lê - Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Hoa Đào Lưu Ánh Loan
...
Mưa Nửa Đêm Lưu Ánh Loan
...
Mưa Đêm Ngoại Ô Lưu Ánh Loan
...
Mưa Buồn Nhớ Anh Lưu Ánh Loan
...
...
LK Chúc Xuân Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
...
LK Dấu Chân Kỷ Niệm Nhiều Nghệ Sĩ - Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Xôn Xao Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mai Mình Xa Nhau Khang Lê - Lưu Ánh Loan