Chế Thanh
Tội tình Chế Thanh
Niềm an vui Chế Thanh - Hoàng Châu
Mưa bụi 1 Chế Thanh - Quế Trân
Mẹ từ bi Chế Thanh
Cung đàn có em Chế Thanh - VŨ HẢI
Trả Lại Em Chế Thanh - Giáng Tiên
DIEU TINH Chế Thanh
TINH PHU THE Chế Thanh
TINH VA TIEN Chế Thanh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10