Nhạc Việt
Mẹ Yêu Phương Trang
Ngôi Nhà Tuyết Trắng Akira Phan - Xuân Hạ
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Nếu Em Được Chọn Lựa Nguyễn Hương Giang
Giận Hờn 2 Ngọc Sơn - Quỳnh Trâm
Tin Vào Tam Bảo Tô Tài Năng
Cầu Hôn Văn Mai Hương
Chí Anh Hùng Lâm Chí Khanh
Thay thế (cover) Antony Trần
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10