Nhạc Trữ Tình
Thao Thức Vì Em Hương Ngọc Vân
Ước Mộng Đôi Ta Trường Sơn - Kim Thư
Cũng Bởi Do Tiền Đào Phi Dương - Lý Cát Ngọc
Về Nghe Điệu Lý Quê Em Khưu Huy Vũ - Lê Như
Xuân Trên Đất Khách Vương Bảo Tuấn
Về Quê Anh Khưu Huy Vũ - Lê Như
Nếu một ngày Khưu Huy Vũ
Lời Cha Đàm Vĩnh Hưng
Dù Anh Nghèo Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Chúc Phúc Người Dưng Khưu Huy Vũ - Phi Bằng