Nhạc Trữ Tình
Hờn Trách Con Đò Ngô Quốc Linh
Lệ rơi Hoàng Kim Long
Tình Ngăn Đôi Bờ Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Đèn Khuya Quỳnh Như
Cây Bã Đậu Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Duyên Kiếp Mình Lỡ Làng Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Khuya Nay Anh Đi Rồi Trương Phi Hùng