Nhạc Âu-Mỹ
Paris Sabrina Carpenter
You Remind Me Gryffin - Stanaj
Baggage Nhiều Ca Sĩ - Gryffin
Never Enough Bảo Trâm
Medicine New Hope Club
Breaking Me Topic - A7S
Saint-Tropez Post Malone
Come Alive Madonna
D4l Nhiều ca sĩ
Orchid Jeremy Zucker
I'm your Thái Trinh
Past Life (Duet Remix) Selena Gomez - Trevor Daniel
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10