Nhạc Việt
Những Trái Tim Hồng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Mẹ Tôi Nguyễn Cường
Ước gì Y Thanh
Thôi Thì Em Đã Sai Lâm Chấn Huy - Hoàng Châu
Hồng Nhan Tuấn Quang - Ngọc Khang
Bóng Dáng Mẹ Hiền Khưu Huy Vũ - Minh Luân
Chào Xuân Linh Mục Quang Lâm
Tình Cờ Nhiều ca sĩ
Giai Điệu Mùa Xuân Nguyễn Cường
Mashup Lá Gió Khóc Thái Tuyết Trâm