Nhạc Trẻ
Dẫu Có Lỗi Lầm (Duet Ver.) Hiền Thục - Hồ Hoài Anh
Đã Từng La Hoàng Phúc
Nonstop Anh Yêu Em Phạm Trưởng
Trạm Khu Bị Động
Em Quá Vô Tâm Phạm Văn Chương
Đàn Ông Không Nói Karik - Phan Mạnh Quỳnh
Đi Cùng Anh Nhiều ca sĩ
Em Bé Karik - Amee
Nơi Hư Vô Lạc Lối Tiêu Châu Như Quỳnh - AURORA
Một Giây Endless T - Rieki
Thánh Gióng Ricky Star