Nhạc Trữ Tình
Đạo Nghĩa Vợ Chồng Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chúa Đã Gọi Con Linh Mục Quang Lâm
Hãy quên anh Đàm Vĩnh Thanh
Sao đổi ngôi Quang Đăng
Thương Lắm Cà Mau Cao Hoàng Nghi - Hồng Phấn
Ai Khổ Vì Ai Hương Ly - Phước Lộc
Con Cần Lời Chúa Tina Ngọc Nữ
Nha Trang Ngày Về Trương Phi Hùng
Nuốt Đau Ngậm Sầu Dương Hoàng Phúc
Đêm Tâm Sự Lâm Bảo Phi
Lệ Đau Kim Linh
Câu Chuyện Đầu Năm Ngọc Hân - Khánh Bình
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07