Nhạc Trữ Tình
Tiễn biệt Chí Trương
Tình quê sông nước Khánh Duy - Phương Dung
Trộm Nhìn Nhau Trang Anh Thơ - Lê Minh Trung
Hương Tóc Mạ Non Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Châu Đốc Lý Nàng Ơi Thế Anh - duy hòa
Cô Hàng Xóm Trương Phi Hùng
Mưa Qua Lối Buồn Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Tiền Nhiều ca sĩ