Nhạc Trẻ
Dù Cho Rút Kinh Nghiệm
Em không cần UMIE - Megazetz
Doctor Funk Minh Tốc - Lam
Hối tiếc Vân Quang Long
Nửa Vầng Trăng Đàm Vĩnh Hưng
Little Sweetheart Navelcos - GentleGrim
Dancing All Night Đàm Vĩnh Hưng
Hơn Cả Tình Yêu Trương Như Anh
Shy Triệu Vy - Tô Châu