Nhạc Âu-Mỹ
Monster Justin Bieber - Shawn Mendes
Bitter Nhiều Ca Sĩ - Trevor Daniel
Loverace Machine Gun Kelly - Kellin Quinn
Stuck With U Justin Bieber - Ariana Grande
NDA Billie Eilish
Molly Girl Lil Tecca
Liz Remi Wolf
That's Life Still Woozy
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

06
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

09
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Cà Phê

Min.

08