Nhạc Trẻ
Khi Ta Biết Nhiều Ca Sĩ - Dyan
về phía mưa Trung Quân
Mùa Xuân Ơi Đàm Vĩnh Hưng
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
1 Lần Trọng Hiếu
Ta Không Giống Ai T Team - FapTV
Nụ Hôn Đầu Hoàng Nghi Lâm
Cuộc Gọi Phan Mạnh Quỳnh
Đố Anh Đoán Được Bích Phương - 1989s Entertainment
Đi Để Trở Về Mashup Phan Mạnh Quỳnh - Soobin Hoàng Sơn
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10