Nhạc Trẻ
Quỳnh Đặng Thái Bình
nằm ngủ emru Bích Phương
Chỉ Là Nhớ Đến Lương Chấn Nam
Sẽ Có Nhiều Khi Hưng Cao - Jay Bach
Ngày Và Đêm Nhiều Ca Sĩ - anh Fú
100 BILLY100
Khi Người Lớn Cô Đơn Quang Vinh - Ali Hoàng Dương
ICESMILE Hành Or - Lomax
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Thức Giấc

Da LAB

08
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

09
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08