Nhạc Trẻ
Lạc Hà Anh Tuấn
Đếm Đêm Minh Đinh - Hacrayon
Đông Sang Bằng Cường
Teleport Nhiều Ca Sĩ - Khoa Wzzzy
Mất Em Trong Đời Hoàng Bảo Nam
Chờ Anh Nhé Hoàng Bảo Nam
Có Người Vũ Cát Tường
Vì Sao Cuối Cùng Nhiều Ca Sĩ - Big Q
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

12