Nhạc Trẻ
Chấp Nhận Cover Đỗ Phú Quí
Quên một lời hứa Diệp Tư Đồng
Đã Đến Giờ Vào Việc Anh Fire - LT Midside
Nỗi Đau Đầy Vơi Phan Ngọc Luân
Đế Vương Đình Dũng
Chỉ Là Mơ 5Zone - Nguyên Khánh
Em Ổn Mà Beat Kiều Mini
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Son Trần Nguyên Thắng
Ole Umbala Hoàng Nghi Lâm
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10