Nhạc Trẻ
À Ơi Ngọt
Nobbq Sony Tran
Trust Beat CM1X - Freaky
Tưởng Là Hiểu Nhau... Trịnh Thăng Bình
Sa Vào Lòng Yamix Hầu Ca
Thính Krix - Rush
Lối Thoát Machiot - Tuimi
Nhạc Lớp 2 Peakrozes - Namchan
Tại Sao Bằng Cường
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

01
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

04
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

07