Nhạc Trẻ
Thê Lương Phúc Chinh
Ta Có Nhau trungphuong. - Cammie
Sao Đâu... Tết Ở Nhà Hồng Dương - TanmaiK
Áng Mây Vô Tình Lương Chấn Nam
La Beauté De Saigon Nhiều Ca Sĩ - Luxuyen
Tứ Linh Xuân Dưa Hấu - Hiền Hà
Đế Vương Đình Dũng
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Sài Gòn Hôm Nay Mưa JSOL - Hoàng Duyên
My Dream Đức Thành
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

10