Nhạc Trẻ
Thê Lương Phúc Chinh
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Mùa Hè Bất Tận Vũ Thanh Vân
Yêu Một Người Hoàng Bảo Nam
Thế Hệ Tan Vỡ Kai Đinh - SIVAN
Espresso Nhiều Ca Sĩ - King B
Từng Yêu Đến Thế? Huy Lê - Kalee Hoàng
Nắng The Cassette
Thay Thế Lý Tuấn Kiệt
Bất Cần Vin Thái Bảo
Biết Ơn Khoa Wzzzy - itsnk
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
Biết Nói Gì Đây

Hoàng Châu

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Cà Phê

Min.

07
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

12