Nhạc Việt
Linh Cam Tim Em Huyền Yunki
Dịu Dàng Hương Tóc Em Bằng Cường - Ngô Mai Trang
Thương Chồng Triệu Minh
Express Center Phạm Bảo Nam
Lá Cờ Nhật Nguyệt
Ba Lời Thứ Tha Đan Trường
I Love You Khắc Việt
Chẳng Thể Phai Nhòa Nguyễn Thành Công - Nguyễn Hoàng Thuận
Wake up Pjnboys - Huỳnh James
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10