Nhạc Trẻ
Em OBC - Willy
Chỉ Cần Em Bình An Khánh Phương - Hương Ly
Lời Chưa Nói Trần Thu Hà
Em T9X
Bế Tắc Huỳnh Phan Trọng Quỳnh - PD Seven
Em Ác Lắm Khánh Đơn
Lối Nhỏ Đen - Phương Anh Đào
Răng Khôn Rin9 - Phí Phương Anh
Yêu Cô Bạn Thân Bằng Cường - Chu Nam
BOOM Obito - Lope Phạm