Nhạc Trẻ
Marry Me Phan Ngọc Luân
Cảm Ơn Vì Tất Cả Lương Chấn Nam
Mười Năm Duy Khiêm Ngố
Vinawoman Đông Nhi - Hứa Kim Tuyền
Hãy Vì Nhau Một Lần Lý Tuấn Kiệt - Linh Rin
Make Me Crazy Seachains - Junky
Yêu Đâu Mà Biết Chun - LUNY Vũ Duy Anh​​
Disco Khu Bị Động
Kiếp Ve Sầu (Ballad) Lương Chấn Nam
Nụ Cười Xuân Hồ Việt Trung