Nhạc Trữ Tình

Ai bảo ăn chay là khổ Nguyễn Đoàn - Tăng Du Hạo
Khung Trời Tuổi Mộng Hoàng Minh Thắng
Mất Nhau Rồi Bảo Nguyên
Huyền Thoại Một Chiều Mưa Tùng Anh - Quỳnh Như
Hương Sơri Bảo Trung
Nhành Mai Xuân Kim Thoa (Hoa Hậu)