Nhạc Trẻ
Mùa Đông Của Anh Lương Viết Quang
Ước Mơ Nhiều Ca Sĩ - Wowy
Tiền Nhiều Ca Sĩ - Wowy
Hẹn Em Kiếp Sau Phan Đặng Trùng Dương
Nàng Nhớ Chàng Mong Nhiều Ca Sĩ - Nam Chan
Imma Boy Seven Lalaschool
Rap Game Seven Lalaschool
Phán Quyết Seven Lalaschool
Đồng Cảm Seven Lalaschool