Nhạc Trẻ
Tay Đen Tim Đỏ Pjnboys - Khánh Jayz
Break It Out Thái Tuyết Trâm
Sau 3 Năm Phạm Hoàng Duy - Thái Tuyết Trâm
Bên Nhau Không Còn Cảm Giác Trương Khải Minh - Trần Gia Lương
Màu Nắng Thái Tuyết Trâm
Nơi Em Khác Lạ Châu Khải Phong - Chu Bin