Nhạc Trữ Tình
Dù Anh Nghèo Võ Hoàng Lâm - Lâm Ngọc Hoa
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Bến Sông Chờ Văn Hương
Tình Đời Mai Tuấn - Hoàng Châu
Đoạn tái bút Hoàng Hải Đăng
Chung Mộng Vân Khánh
Không đánh mà đau Trương Ngọc Thái
Tình Nghèo Thủy Chung Yến Ly - Đông Dương
Nhạt nắng Quốc Đại - Bích Thảo