Nhạc Trẻ
Tây Kì Nhiều Ca Sĩ - Master
Tết Sài Gòn Nhiều Ca Sĩ - Anh Thư Phan
Hè Phải Bay Mr.a - Min
Nếu Có Mai Sau (Lofi Ver.) Kalee Hoàng - Thành Tar
Vệ Tinh Ksil Huy Hoàng
Lặng Thinh Kien Vinh
Wake up V.A - Huỳnh James
Lắng Nghe Tim Anh August. Đỗ Hải Đăng
Hẹn Yêu (Guitar) Lương Chấn Nam
Tik Tắc S.Oliver - Vũ Hoài Sơn
Đêm Ấy Nguyễn Đình Dũng