Nhạc Trẻ
Muộn Màng Triệu Hoàng
Nhân Duyên Do Trời Barry Nam Bảo
Bia Hơi Hà Nội Nhiều Ca Sĩ - Huy Râu
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Gửi Người Em Yêu Lâm Băng Phương
My Everything Quang Vinh - Hamin
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Sa Mạc Tình Yêu Đàm Vĩnh Hưng
Em Đợi Ai anh Phúc
Don't Lie Jay Kem - Andy OG
Ở Nhà (Guitar Ver.) Ngô Lưu Hải Thịnh - Hân Holiday