Nhạc Trẻ
Những Câu Chuyện Cũ Mèm Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Rừng Bê Tông Mèow Lạc
Xin Lỗi Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Em Ở Đâu Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Tình Ca Phố Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Lên Sài Gòn Sắm Tết Ngọc Kiều Oanh - Bùi Trung Đẳng
Sau Hôm Nay Ty An Bảo
Tình Yêu Không Thay Đổi Khánh Phương - Từ Minh Hy