Nhạc Trữ Tình
Con Muốn Hòa Tan Linh Mục Quang Lâm
Đà Lạt Mơ Tina Ngọc Nữ
Tấm lá của mẹ Hoàng Kim Long
Hạnh Phúc Đầu Xuân Ngọc Sơn - vân My
Đường Tình Đôi Ngã Thanh Ngân - Thiên Vũ
Mưa Trên Quê Hương Hạnh Nguyên - Lâm Nhật Thanh
Tình Yêu Bolero Quỳnh Như
Đêm Tâm Sự Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Mưa trên quê hương Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan