Nhạc Việt
Mục Kiền Liên Thích Trung Đạt
Nhánh Lan Rừng Việt Hoàn
Anh Thua Rồi Đường Hưng
Tháng Ba Hoàng Mai Trang
Lá Thư Đô Thị Huỳnh Thật
Xin vẫy tay chào Lâm Bảo Phi - Hải Vy
Đứa Bé Thích Trung Đạt
Cấm đoán Bùi Lan Hương
Đế Vương

Đình Dũng

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

09
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06