Ngọc Kiều Oanh - Vương Đại Thành
Trắc Trở Ngọc Kiều Oanh
Xuân Đẹp Làm Sao Ngọc Kiều Oanh
Giấc Ngủ Đầu Nôi Ngọc Kiều Oanh
Lý Gió Xuôi Ngọc Kiều Oanh
Lý Sang Xế Xang Ngọc Kiều Oanh
Xuân Xa Mẹ Ngọc Kiều Oanh
Đoạn Tuyệt Ngọc Kiều Oanh
Hoa Nở Về Đêm Ngọc Kiều Oanh
Xuân Xa Nhà Ngọc Kiều Oanh
Cát Bụi Cuộc Đời Ngọc Kiều Oanh