Huỳnh Nhật Đông - Tuyết Vân Hà
Hỡi Người Thiện Lương Huỳnh Nhật Đông
20/10 Chính Thức Yêu Nhau Huỳnh Nhật Đông
Niệm Phật Tam Muội Huỳnh Nhật Đông
Đời Người Ngắn Ngủi Huỳnh Nhật Đông - Quách Beem
Vợ Yêu Của Đời Anh Huỳnh Nhật Đông
14/2 Valentine Day Huỳnh Nhật Đông
A Di Đà Phật Huỳnh Nhật Đông
Bản Sắc Anh Hùng Huỳnh Nhật Đông
Anh sẽ nhớ em vô cùng Huỳnh Nhật Đông
999 Đóa Hồng (Remix) Huỳnh Nhật Đông
Tình Thôi Xót Xa (Remix) Huỳnh Nhật Đông