Nhạc Trữ Tình
Khắc Ghi Lời Yêu Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Chút Kỷ Niệm Buồn Dương Ngọc Thái
Đoán Ca Xuân Phương Anh Bolero
Nhớ Cuộc Tình Xa Khang Lê - Lưu Ánh Loan
Khuya Nay Anh Đi Rồi Giáng Tiên - Khánh Bình
Xuân Xa Nhà Cẩm Loan
Nếu Anh Đừng Hẹn Hồng Phượng
Áo Em Chưa Mặc Một Lần Đặng Thế Luân - Ngọc Huyền