Nhạc Trữ Tình
Gặp Nhau Trong Rừng Mơ Lan Anh - Việt Hoàn
Giận Mà Thương Quốc Quốc - NSUT Tố Nga
Hồng Nhan Trúc Chi
Hồng Nhan Lê Sang
Hồng nhan Tuấn Quang
Hương Tóc Mạ Non Đào Phi Dương - Cẩm Như
Cây Đu Đủ Lê Quân - Đông Phương Bảo
Mẹ Ơi Phi Bằng
Thương Lắm Miền Tây Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan
Hoa Mười Giờ Hoàng Ái My